Naujienos

2017-09-19Data

Vieta

Laikas

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

09-26

Draugystės progimnazijos 312 kabinetas

15.00

Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio posėdis

V. Pyšečkina2017-09-07


Data

Vieta

Laikas

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

09-18

,,Verdenės” gimnazija

15.00

Kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio posėdis

D. Ramanauskienė


2017-06-02


Data

Vieta

Laikas

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

06-13

,,Gerosios vilties” progimnazijos 12 kabinetas

10.00

Geografijos mokytojų metodinio būrelio posėdis

V. Kločko


2017-03-09


Data

Vieta

Laikas

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

03-14

Č. Sasnausko menų mokykla

10.00

Meistriškumo pamokos ,,Kūrinių interpretacijos ir techninių problemų sprendimo būdai fortepijono pamokoje“ (6 ak. val.). Lektoriai – J. Aleknavičius, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos fortepijono mokytojas, Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos fortepijono mokytojas, koncertmeisteris, meno doktorantas.

Meistriškumo pamokos nemokamos. (Pažymėjimas – 1 Eur).

Registracija būtina iki kovo 13 d. 12.00.

M. Gutė

Ž. Arapova

O. Šinkarenko
03-13 –

03-17

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras

Festivalio g. 7, Visaginas

12.00

Kursai ,,Inovatyvios technologijos mechatronikų mokyme“ (16 ak. val.). Lektorius – G. Dervinis, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro  Energetikos sektorinio praktinio mokymo centro vadovas, Automatinių sistemų eksploatavimo  mechatroniko profesijos mokytojas metodininkas, Elektros įrenginių elektromechaniko profesijos mokytojas metodininkas.

Kursai mokamis. Kursų kaina - 48 Eur. (Pažymėjimas – 1 Eur).

Registracija būtina iki kovo 13 d. 9.00.

G. Dervinis
2017-03-03


Data

Vieta

Laikas

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

03-30

Draugystės progimnazija

12.00

5-ų klasių rusų kalbos konkursas „Mes žinome rusų kalbą

E. Chepelova


2017-03-0203-06

VŠPT

13.45

Seminaras ,,Ugdymo proceso ypatumai, dirbant su sutrikusios klausos vaikais“ (3 ak. val.). Lektorės – D. Burkauskienė, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, Švietimo pagalbos, vertinimo ir konsultavimo skyriaus vedėja, A. Luckevič, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, surdopedagogė metodininkė.

Seminaras nemokamas. (Pažymėjimas – 1 Eur).

Registracija būtina iki kovo 3 d. 12.00.

R. Ardamakovaitė

D. NekliudovaData

Vieta

Laikas

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

03-23

Draugystės progimanzija

10.55

Draugystės progimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės V. Vinogradovos ir fizikos mokytojos metodininkės O. Kunafinos atvira fizikos ir pasaulio pažinimo pamoka 4a klasės mokiniams ,,Be elektros srovės – nė žingsnio!

V. Vinogradova

O. Kunafina
2017-02-17


Data

Vieta

Laikas

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

02-24

Draugystės progimnazijos didžiajame amfiteatre

12.00

Atviras renginys ,,Užgavėnės“. Dalyvauja 1-8 klasių mokiniai.

P. Makarova


2017-02-03


Data

Vieta

Laikas

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

02-09

Kūrybos namai

9.00

Seminaras-konsultacija ,,Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo patirtis“ (4 ak. val.) Lektoriai – A. Pimpė, Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistas, R. Černovienė, Visagino kūrybos namų direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

N. Frolova, Visagino paramos vaikui centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, M. Gutė, Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė, R. Kuprinskaitė, Visagino Č. Sasnausko menų mokyklos mokytoja, E. Malyavko, Visagino kūrybos namų direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Leila Urmanova-Vnukova, Visagino Č. Sasnausko menų mokyklos mokytoja.

Renginys nemokamas. (Pažymėjimas – 1 Eur).

Registracija būtina iki vasario 8 d. 12.00.

R. Černovienė

M. GutėSeminaro-konsultacijos turinys:


Neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinimo tvarka, pakeitimai.


Programų registravimas kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre.


Neformaliojo vaikų švietimo programų (finansuojamų iš mokinio krepšelio) įtaka ugdymo proceso organizavimui Visagino kūrybos namuose.


Neformalaus vaikų švietimo programų (finansuojamų iš mokinio krepšelio) įgyvendinimas Dienos ir Atvirame jaunimo centruose.


Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo Visagino Č. Sasnausko menų mokykloje patirtis.


Neformaliojo vaikų švietimo programos ,,Floristikos pagrindai“ įgyvendinimas.


Refleksija. Diskusija. Klausimai-atsakymai.Data

Vieta

Laikas

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

02-17 nevyks

VŠPT

Seminaras „Švietimo įstaigų elektroninių dokumentų valdymo aktualijos, praktika, esminiai aspektai“ (6 ak. val.). Lektorė – R. Rockinienė.

M. Gutė

 


2016-12-12Data

Vieta

Laikas

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

12-22

Šv. Apašalo Pauliaus bažnyčia

12.00

,,Žiburio“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojos metodininkės

V.V.  Gediminskienės,  lietuvių kalbos mokytojos metodininkės

Z. Miškinytės – Mazūrienės ir tikybos vyresniojo mokytojo

V. Rudoko atvira integruota lietuvių kalbos ir tikybos pamoka – Advento popietė  ,,Krikščioniškosios ir etinės vertybės B. Brazdžionio kūryboje“

V.V.Gediminskienė

Z. Miškinytė-Mazūrienė

V. Rudokas


2016-11-22


Data

Vieta

Laikas

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

11-25

„Atgimimo“ gimnazija,

44 kab.

9.10-9.55, 10.05-10.50

„Atgimimo“ gimnazijos  matematikos mokytojos ekspertės V. Karginos, informacinių technologijų mokytojos  metodininkės J. Lipunovos,  informacinių technologijų mokytojos  metodininkės N. Riabovos, chemijos mokytojos metodininkės  

J. Tichomirovos integruota matematikos, chemijos, informacinių technologijų ir ekonomikos pamoka 2 g klasės mokiniams ,,Procentai visur!?“.

V. Kargina

J. Lipunova

N. Riabova

J. Tichomirova


2016-10-20


Data

Vieta

Laikas

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

10-26

,,Atgimimo“ gimnazijos

27 kabinetas

15.00

Dorinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio posėdis

Y. Mukhaeva

iki 11-04

,,Gerosios vilties“ ir Draugystės progimnazijos

Darbo metu

Draugystės ir „Gerosios vilties“ progimnazijų 1-8-ų klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas  ,,Sveikas paveldas: mokydami - mokomės!“ (nuostatai išsiųsti el. paštu)

Mokyklų pavaduotojai


2016-09-21


Data

Vieta

Laikas

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

09-23

,,Atgimimo” gimnazijos 27 kabinetas

10.05-11.55

,,Protų mūšis“, skirtas Tarptautinei dienai be automobilio

 

Y. Mukhaeva

L. šliachtenko


2016-09-08


Data

Vieta

Laikas

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

09-14

VPMMMC

15.00

Kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio posėdis

V. Čižys

 

09-21

Draugystės progimnazijos 312 kabinetas

15.00

Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio posėdis

V. Pyšečkina


2016-05-16


Data

Vieta

Laikas

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

05-23

Draugystės progimnazi-jos 211 kab.

8.00

Draugystės progimnazijos matematikos mokytojos metodininkės S. Popovos ir istorijos mokytojos metodininkės

I. Steponėnienės atvira integruota matematikos ir istorijos pamoka 5b klasės mokiniams „Kelionė po gimtąjį kraštą“.

L. Manuškina

S. Balitskaya

I. Steponėnienė

05-20

,,Gerosios vilties“ progimnazijos fojė

12.00

,,Gerosios vilties“ progimnazijos 8-ų klasių mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Kačių pasaulis

 

T. Kopylova

 


2016-05-02


Data

Vieta

Laikas

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

05-09

VPMMMC

12.00

Pradinių klasių mokinių konkursas ,,Gamtos dovanos“ (nuostatai išsiųsti el.paštu)

M. Gutė

09-16

VPMMMC

13.00

5-8-ų klasių mokinių konkursas ,,Gamtos dovanos“ (nuostatai išsiųsti el.paštu)

M. Gutė


2016-04-29


Data

Vieta

Laikas

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

05-01 –

05-14

Prekybos centras „Domino“

Darbo metu

Vaikų kūrybinių darbų paroda „Gėlės mamytei

L. Minič

M. Drinevskaja

L. Klimova

05-11

Draugystės progimnazi-jos 211 kab.

8.00

Draugystės progimnazijos etikos mokytojos metodininkės L. Manuškinos, tikybos vyresniosios mokytojos S. Balitskayos ir istorijos mokytojos metodininkės

I. Steponėnienės atvira integruota dorinio ugdymo ir istorijos pamoka 5b klasės mokiniams „Papročiai ir kultūra“.

L. Manuškina

S. Balitskaya

I. Steponėnienė

05-18

Draugystės progimnazi-jos 211 kab.

8.00

Draugystės progimnazijos matematikos mokytojos metodininkės S. Popovos ir istorijos mokytojos metodininkės

I. Steponėnienės atvira integruota matematikos ir istorijos pamoka 5b klasės mokiniams „Kelionė po gimtąjį kraštą“.

L. Manuškina

S. Balitskaya

I. Steponėnienė


2016-03-04


Kovo 17 d. 15.00 Draugystės progimnazijoje vyks istorijos protų mūšis 7-9 (1 gimnazinių) klasių mokinių komandoms ,,Lietuvos regionai“.

Būtina išankstinė registracija iki kovo 9 d. elektroniniu paštu rimantas.petravicius@vdvm.lt
2016-03-03


Kovo 15 d. 9.50-10.35 ,,Verdenės“ gimnazijos 409 kabinete vyks ,,Verdenės“ gimnazijos gamtos mokslų mokytojos metodininkės J. Sadauskienės atvira gamtos pamoka 6b klasės mokiniams ,,Rūgštinių ir šarminių tirpalų tyrimas indikatoriais“.


Kovo 18 d. 12.00 Draugystės progimnazijoje vyks Draugystės progimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės V. Vinogradovos atvira dorinio ugdymo pamoka 3a klasės mokiniams „Kaip išsigydyti nuo keiksmažodžių“.